PORTES D’ENTRADA

La porta d’accés a la habitatge és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de la llar
La porta d’accés a la habitatge és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de la llar

Portes d’entrada La porta d’accés a la habitatge és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de la llar. Per aconseguir una porta segura confiem en els panys de 3 punts amb bombins amb claus de tres punts que combinats amb les frontisses de seguretat creen un tancament de difícil accés per a persones no desitjades.

A aquests complements hi podem afegir una planxa d’acer per blindar la fulla de la porta. L’aïllament sonor i tèrmic queda en mans de l’aïllament en porexpan o altres materials d’alta densitat a l’interior en aquelles fulles cegues, combinat amb les juntes de goma amb interior d’espuma i els talla – aires en la part inferior.

Estèticament adaptem la porta al conjunt decoratiu de la llar, podent incorporar diferents materials.

Aquests materials determinaran l’estètica i el manteniment necessari per a una bona conservació de la porta.