TARIMA EXTERIOR TECNOLÓGICA

Són una alternativa a la fusta massissa, estan fabricades a partir de fibres o pols de fusta i resines de polietilè o polipropilè, amb proporcions variables segons els fabricants.
Són una alternativa a la fusta massissa, estan fabricades a partir de fibres o pols de fusta i resines de polietilè o polipropilè, amb proporcions variables segons els fabricants.

TARIMES TECNOLÒGIQUES
Són una alternativa a la fusta massissa, estan fabricades a partir de fibres o pols de fusta i resines de polietilè o polipropilè, amb proporcions variables segons els fabricants.

Com a avantatges caldria destacar, la seva durabilitat, no necessita manteniment, no es deforma ni s’estella, la seva similitud a la fusta natural, etc.

En ambdós casos garantir un correcte drenatge de l’aigua i el coneixement de les normes bàsiques d’instal·lació és fonamental a causa de les condicions climàtiques extremes que han de suportar.