TARIMA EXTERIOR DE FUSTA

Les tarimes per a exteriors s'extreuen normalment de fustes altament denses, com poden ser les tropicals, tot i que algunes fustes europees, després de sotmetre-les a tractaments de cuperització i/o autoclau, s'instal·len també en zones exteriors.
Les tarimes per a exteriors s’extreuen normalment de fustes altament denses, com poden ser les tropicals, tot i que algunes fustes europees, després de sotmetre-les a tractaments de cuperització i/o autoclau, s’instal·len també en zones exteriors.

Les tarimes per a exteriors s’extreuen normalment de fustes altament denses, com poden ser les tropicals, tot i que algunes fustes europees, després de sotmetre-les a tractaments de cuperització i/o autoclau, s’instal·len també en zones exteriors.