PARQUET DE FUSTA

Parquet i tarima de fusta un paviment de fusta natural sempre és sinònim de calidesa i confortabilitat. A Fusteria Ebenisteria Joan Bové el fet de disposar d’un ampli ventall d’opcions pel que fa a tipus de fusta i altres materials, mides de lama i acabats, assegura que sempre podrem trobar la tarima o parquet sintètic o natural que s’adapti al seu estil
Parquet i tarima de fusta un paviment de fusta natural sempre és sinònim de calidesa i confortabilitat. A Fusteria Ebenisteria Joan Bové el fet de disposar d’un ampli ventall d’opcions pel que fa a tipus de fusta i altres materials, mides de lama i acabats, assegura que sempre podrem trobar la tarima o parquet sintètic o natural que s’adapti al seu estil

PARQUETS DE FUSTA 1

Parquet i tarima de fusta un paviment de fusta natural sempre és sinònim de calidesa i confortabilitat. A Fusteria Ebenisteria Joan Bové el fet de disposar d’un ampli ventall d’opcions pel que fa a tipus de fusta i altres materials, mides de lama i acabats, assegura que sempre podrem trobar la tarima o parquet sintètic o natural que s’adapti al seu estil. En els parquets de fusta natural, els acabats poden ser molt diversos: oleaginosos, envernissats (a l’aigua o poliuretà), tenyits, «decape».

El sistema de col·locació pot ser flotant o encolat, usant-se, en aquest segon cas, aquells parquets que disposen d’una capa noble de major gruix.

El parquet o tarima industrial és un tipus de parquet de fusta natural, encolat en lloses, format per llistons de 2 cm, posats de cantell, i de 2,5 cm de gruix. La seva gran resistència fa d’ell un material apte per a llocs d’ús molt intensiu. A Fusteria Ebenisteria Joan Bové treballem amb les millors marques del mercat i som experts en col·locació de parquet i tarima, parant especial cura en tots aquells ajustos que suposa aquest tipus de pavimentació (ajust de portes, sòcols, etc.)