PAVIMENTS

Paviments de Fusta per interior i per exterior assessorament, venda i instal·lacions de parquets flotants de fusta i paviments sintètics o vinílics. També tarimes de fusta o tecnològiques interiors o exteriors. I si al client li fa falta, també instal·lem portes interiors i exteriors de fusta així com altres complements per poder deixar el vostre projecte ben acabat i complet. Laminats: AC3, AC4, AC5 Parquets Flotants: Bicapa, Tricapa, Encolats Tarimes Interiors de Fusta: Flotants, Rastell, Encolats Tarimes Exteriors de Fusta i Tecnològiques: Terrasses, Façanes, Pèrgoles, Voltant piscines i accessoris Terra de vinil: Flotants i encolats Tal com dèiem podem fer paviments d’obra pública en fusta de pi tractat o en fusta d’ipé, estudiats i treballats gràcies al coneixement tècnic i a l’experiència en muntatges de molts anys. La utilització de FUSTA PER EXTERIORS, sobretot de fusta tractada Flandes IV o tauló ipé de primera qualitat amb la utilització d'unions i suports d’acer inoxidable o adaptats per l’exterior són una garantia en els nostres treballs Segons l’àrea d’utilització (llocs concorreguts, de molta freqüència o inclús de vehicles de manteniment públic) i de preferències en disseny donem l’opció de realitzar paviments amb fusta d’ipé en fixació oculta (grapes ocultes entre lames amb un ranurat per a la seva instal·lació). Segons l’obra s’utilitzarà diferents seccions de perfil segons la resistència del paviment, segons el format desitjat (encadellats tancats o bisellats, perfils amb cantells roms, fixació oculta, ...), amb el tractament i un sistema de muntatge adequat.

Paviments de Fusta per interior i per exterior assessorament i instal·lacions de parquets flotants de fusta i paviments sintètics o vinílics. També tarimes de fusta o tecnològiques interiors o exteriors. I si al client li fa falta, també instal·lem portes interiors i exteriors de fusta així com altres complements per poder deixar el vostre projecte ben acabat i complet.

Laminats: AC3, AC4, AC5

Parquets Flotants: Bicapa, Tricapa, Encolats

Tarimes Interiors de Fusta: Flotants, Rastell, Encolats

Tarimes Exteriors de Fusta i Tecnològiques: Terrasses, Façanes, Pèrgoles, Voltant piscines i accessoris

Terra de vinil: Flotants i encolats

Tal com dèiem podem fer paviments d’obra pública en fusta de pi tractat o en fusta d’ipé, estudiats i treballats gràcies al coneixement tècnic i a l’experiència en muntatges de molts anys. La utilització de FUSTA PER EXTERIORS, sobretot de fusta tractada Flandes IV o tauló ipé de primera qualitat amb la utilització d’unions i suports d’acer inoxidable o adaptats per l’exterior són una garantia en els nostres treballs Segons l’àrea d’utilització (llocs concorreguts, de molta freqüència o inclús de vehicles de manteniment públic) i de preferències en disseny donem l’opció de realitzar paviments amb fusta d’ipé en fixació oculta (grapes ocultes entre lames amb un ranurat per a la seva instal·lació). Segons l’obra s’utilitzarà diferents seccions de perfil segons la resistència del paviment, segons el format desitjat (encadellats tancats o bisellats, perfils amb cantells roms, fixació oculta, …), amb el tractament i un sistema de muntatge adequat.