FINESTRES

Finestres de fusta a mida les principals tasques que realitzem quant a finestres i balconeres són: Reparació de les parts danyades i ajustament, canvi de vidres i col·locació de gomes a les juntes. Desmuntatge i retirada de les antigues finestres de fusta, subministro i instal·lació de noves finestres de fusta. Desmuntatge i retirada de les antigues, subministro i instal·lació de noves finestres. Col·loquem marc i tapajuntes nous sobre el marc antic. Habitualment fabriquem la finestra de Pi envernissat, però hi ha la possibilitat d’escollir altres fustes més dures. Les finestres que oferim a Fusteria Ebenisteria Joan Bové estan equipades de gomes de qualitat en totes les juntes i vidres amb càmera d’aire tipus climalit per aconseguir un aïllament tèrmic i acústic adequat. També hi ha la possibilitat de col·locar porticons a les parts de la finestra on hi ha vidre, per evitar l’entrada de llum quan es requereixi. I millorar l’aïllament tant l’estiu com l’hivern.Finestres de fusta a mida les principals tasques que realitzem quant a finestres i balconeres són: Reparació de les parts danyades i ajustament, canvi de vidres i col·locació de gomes a les juntes. Desmuntatge i retirada de les antigues finestres de fusta, subministro i instal·lació de noves finestres de fusta. Desmuntatge i retirada de les antigues, subministro i instal·lació de noves finestres. Col·loquem marc i tapajuntes nous sobre el marc antic. Habitualment fabriquem la finestra de Pi envernissat, però hi ha la possibilitat d’escollir altres fustes més dures. Les finestres que oferim a Fusteria Ebenisteria Joan Bové estan equipades de gomes de qualitat en totes les juntes i vidres amb càmera d’aire tipus climalit per aconseguir un aïllament tèrmic i acústic adequat. També hi ha la possibilitat de col·locar porticons a les parts de la finestra on hi ha vidre, per evitar l’entrada de llum quan es requereixi. I millorar l’aïllament tant l’estiu com l’hivern.